logo

 • Vi är ett team av utvecklare av mobila applikationer för dina behov inom IT-verksamhet och spelteknik.
 • Vi finns i Riga (Lettland, Europa), och våra kunder finns i alla delar av världen.
 • Vårt team är kvalificerade proffs med lång erfarenhet av planering, rapportering, felkontroll, projektutveckling och utförande i enlighet med aktuella trender och krav från våra kunder.

Adress: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Kropp.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adress: ouroffice@mobileapp24.com
 

Villkor och bestämmelser

  < li>dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för MOBILEAPP24-webbplatsen ("webbplatsen") som finns på https://mobileapp24.com/, och styr din tillgång till och användning av Webbplatsen, samt all information, text, grafik eller annat material som visas på webbplatsen ("innehåll"). Din tillgång till och användning av webbplatsen och / eller innehållet är direkt konditionerad på din överensstämmelse med dessa användarvillkor. Webbplatsen är mobilens egenskap24. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor; om du inte godkänner, använd inte webbplatsen.< / li>
 • < h2> Sekretesspolicy < / H2> < BR> MOBILEAPP24 sekretesspolicy gäller för användning av denna webbplats, och dess villkor blir en del av dessa användarvillkor via denna länk. För att se vår Sekretesspolicy för information och meddelanden om insamling och användning av din personliga information av MOBILEAPP24, klicka här.
 • < h2> länkar till andra webbplatser < / H2>
  Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, av vilka några drivs av MOBILEAPP24 och andra av tredje part. Dessa länkade webbplatser tillhandahålls enbart för att underlätta för våra besökare. Vi har inte nödvändigtvis verifierat all information på dessa andra webbplatser och är inte ansvariga för innehållet på dessa eller andra webbplatser, eller för produkter eller tjänster som kan erbjudas via dessa eller andra webbplatser. Andra villkor kan gälla för din användning av länkade webbplatser. MOBILEAPP24 ansvarar inte för förlust, skada eller annat ansvar som uppstår till följd av din användning av länkade webbplatser.
 • < h2> innehåll < / H2> < BR> All text, grafik, information, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper och datorkod eller annat material som visas på Webbplatsen, samt platsen för sådant innehåll som finns på webbplatsen, ägs, kontrolleras eller licensieras av MOBILEAPP24 och skyddas av handelslagar om kläder, upphovsrätt, patent och varumärken, samt olika andra immateriella rättigheter och illojal konkurrens lagar. MOBILEAPP24 respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att våra användare gör detsamma. Obehörig kopiering, modifiering, distribution, offentlig visning eller offentligt utförande av ett upphovsrättsskyddat arbete är ett brott mot upphovsrättsinnehavarens rättigheter.
 • < h2> webbplatsanvändning < / H2> < BR> Du får inte använda kontaktinformationen som tillhandahålls på webbplatsen för obehöriga ändamål, inklusive marknadsföring. Du får inte använda någon maskinvara eller programvara som är utformad för att skada eller störa webbplatsens korrekta funktion eller för att i hemlighet fånga upp system, data eller personuppgifter från webbplatsen. Du samtycker till att inte avbryta eller försöka avbryta driften av webbplatsen på något sätt. MOBILEAPP24 förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, begränsa eller säga upp din tillgång till eller användning av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Uppsägning av din tillgång eller användning kommer inte att avstå från eller påverka andra rättigheter eller rättsmedel som kan vara tillgängliga enligt lag eller i eget kapital.
 • < h2> ansvarsfriskrivning < / H2> < BR> MOBILEAPP24 LOVAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, TJÄNSTEN ELLER FUNKTIONEN PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER OAVBRUTEN, ELLER ATT EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN GER KONKRETA RESULTAT. WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" BASIS. ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN ÄR FÖREMÅL FÖR FÖRÄNDRING UTAN FÖRVARNING. MOBILEAPP24 FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR EXAKTHET, INSUFFICIENS, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. MOBILEAPP24 FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR HANDLINGAR, FÖRSUMMELSER OCH UPPTRÄDANDE AV NÅGON TREDJE PART I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER NÅGON MOBILEAPP24 TJÄNSTER ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DU ÄR SJÄLV ANSVARIG FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATS OCH ANDRA WEBBPLATSER. DIN ENDA GOTTGÖRELSE MOT MOBILEAPP24 MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL. DENNA BEGRÄNSNING AV STÖDET ÄR EN DEL I DEN TRANSAKTION MELLAN PARTERNA.< / li>
 • < h2> varumärken och upphovsrätt < / H2>
  Varumärken, logotyper, servicemärken eller bilder i reklam -, reklam -, utbildnings-eller referensmaterial som visas på denna webbplats ("varumärken") är registrerade varumärken som tillhör MOBILEAPP24 eller andra tredje parter. Alla dessa varumärken tillhör sina respektive ägare. MOBILEAPP24 förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i förhållande till webbplatsen och dess innehåll. Denna webbplats och allt dess innehåll, inklusive, men inte begränsat till, text, design, grafik, gränssnitt och kod, samt deras val och plats, skyddas av upphovsrättslagarna i USA och andra länder som en sammanställning.
 • < h2> Ansvarsbegränsning < / H2> < BR> Förutom vad som är förbjudet enligt lag, kommer MOBILEAPP24 under inga omständigheter att vara ansvarig för indirekta, tillfälliga, exemplariska, tillfälliga eller straffskadestånd, inklusive förlorad vinst, även om MOBILEAPP24 har informerats om möjligheten till sådana skador.
 • < li> < h2> ersättning < / H2> < BR> Du är medveten om och samtycker till att gottgöra och hålla MOBILEAPP24 och dess dotterbolag och deras anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och leverantörer mot förlust, ansvar, anspråk eller kostnad, förlust och kostnad som uppstår på grund av eller till följd av din användning av webbplatsen och eventuella brott mot dessa användarvillkor.
 • < h2> tillämplig lag och tvistlösning < / H2> < BR> Du samtycker till att alla frågor som rör din tillgång till eller användning av Webbplatsen, inklusive alla tvister, kommer att regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser.
  om något innehåll på denna webbplats eller din användning av webbplatsen strider mot lagarna på den plats där du befinner dig när du kommer åt den, är webbplatsen inte avsedd för dig, och vi ber dig att inte använda webbplatsen. Du är ansvarig för att bekanta dig med och följa lagarna i din jurisdiktion.
 • < li> < h2> ändringar i dessa användarvillkor < / H2> < BR> MOBILEAPP24 förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor när som helst. Du måste regelbundet kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av ändringarna innebär att du accepterar och godkänner ändringarna.
 • < h2> uppsägning < / H2> < BR> Om du bryter mot någon del av dessa användarvillkor upphör din tillåtelse att använda webbplatsen, innehållet och tjänsterna automatiskt. MOBILEAPP24 förbehåller sig rätten att återkalla din tillgång till och användning av Webbplatsen, Innehåll och Tjänster som helst, med eller utan anledning.
 • < h2> fullständigt avtal < / H2> < BR> Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan MOBILEAPP24 och dig med avseende på webbplatsen, innehållet och tjänsterna, och dessa användarvillkor ersätter alla tidigare avtal mellan MOBILEAPP24 och dig med avseende på webbplatsen, innehållet och tjänsterna.
 • < h2> kontaktinformation < / H2> < BR> Om du har några frågor angående dessa användarvillkor kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.< / li>
 • terms.conditions@mobileapp24.com

MobileApp24