logo

 • Vi är ett team av utvecklare av mobila applikationer för dina behov inom IT-verksamhet och spelteknik.
 • Vi finns i Riga (Lettland, Europa), och våra kunder finns i alla delar av världen.
 • Vårt team är kvalificerade proffs med lång erfarenhet av planering, rapportering, felkontroll, projektutveckling och utförande i enlighet med aktuella trender och krav från våra kunder.

Adress: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Kropp.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adress: ouroffice@mobileapp24.com
 

sekretesspolicy

 • < h2>Sekretesspolicy< / H2> < BR> Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur MOBILEAPP24 ("MOBILEAPP24"," vi", " oss "eller" vår") samlar in, skyddar och använder personlig information ("personlig Information") om dig ("Användare", " du "eller" din") som du kan tillhandahålla på webbplatsen MobileApp24.com och i någon av dess produkter eller tjänster (kollektivt "webbplatsen" eller "tjänster"). Den beskriver också de alternativ som är tillgängliga för dig för att använda din personliga information och hur du får tillgång till och uppdatera denna information. Denna Policy gäller inte för verksamhet i företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för personer som vi inte använder eller hanterar.
 • < h2>insamling av personuppgifter< / H2> < BR> Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet tillhandahåller oss när du fyller i några onlineformulär på webbplatsen. Du får inte ge oss viss information, men i det här fallet kanske du inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.
 • < h2>samla in icke-personlig information< / H2> < BR> Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet tillhandahåller oss när du fyller i några onlineformulär på webbplatsen. Du får inte ge oss viss information, men i det här fallet kanske du inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.
 • < h2>användning och bearbetning av insamlad information< / H2> < BR> All information vi får från dig kan användas för att anpassa din upplevelse; förbättra kundservice och svara på våra kunders förfrågningar och e-post; skicka e-postmeddelande, såsom lösenord påminnelser, uppdateringar, etc.; kör och hantera vår hemsida och tjänster. Den insamlade icke-personliga informationen används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och för att samla in statistisk information om användningen av webbplatsen. Denna statistiska information samlas inte in på annat sätt för att identifiera någon särskild användare av systemet.
 • vi kan behandla personuppgifter som rör dig om något av följande villkor gäller:

  < BR>
  1. (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Observera att enligt vissa länders lagar kan vi få behandla informationen tills, så länge du inte motsätter dig sådan behandling (genom att vägra det), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder som anges nedan. Detta gäller dock inte om behandlingen av personuppgifter regleras av europeisk dataskyddslagstiftning.< / li>
  2. (ii) tillhandahållande av information är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig och / eller eventuella avtalsförpliktelser enligt det;< / li> < li>(iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla den rättsliga skyldighet som du är föremål för;< / li> < li>(iv) bearbetning är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiella befogenheter som tilldelats oss;< / li> < li>(v) behandlingen är nödvändig för legitima intressen som eftersträvas av oss eller en tredje part. Hur som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga ram som gäller för behandling, och i synnerhet, huruvida tillhandahållande av personuppgifter är ett rättsligt eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för ingående av ett kontrakt.
 • < h2>överföring och lagring av information< / H2> < BR> Beroende på var du befinner dig kan dataöverföringen innebära överföring och lagring av dina uppgifter i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig om den rättsliga grunden för överföring av information till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation, regleras av folkrätten eller upprättas av två eller flera länder, såsom Förenta Nationerna, och de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda din information. Om en sådan överföring inträffar kan du ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att begära informationen i kontaktavsnittet.
 • < h2>användarrättigheter< / H2> < BR> Du kan utöva vissa rättigheter i förhållande till den information vi behandlar. I synnerhet har du rätt att göra följande:
  1. (i) du har rätt att återkalla ditt samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information;< / li>
  2. (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter om behandlingen utförs av andra rättsliga skäl än samtycke;< / li>
  3. (iii) du har rätt att veta om informationen behandlas av oss, att få utlämnande av vissa aspekter av behandlingen, och att få en kopia av den information som behandlas;< / li>
  4. (iv) du har rätt att kontrollera riktigheten i din information och begära att den uppdateras eller korrigeras;< / li>
  5. (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information för något annat ändamål än att lagra den;< / li>
  6. (vi) du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vi tar bort dina personuppgifter;< / li> < li>(vii) du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra det fritt till en annan styrenhet. Denna bestämmelse gäller under förutsättning att din information behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på det avtal som du är en del av eller på avtalsförpliktelser enligt det.
 • < h2>rätt att invända mot behandling< / H2>
  Om personuppgifter behandlas i allmänhetens intresse, i utövandet av de officiella befogenheter som beviljats oss, eller för legitima intressen som vi eftersträvar kan du invända mot sådan behandling genom att ange ett skäl som är relaterat till din specifika situation för att motivera invändningen. Du bör dock vara medveten om att om din personliga Information behandlas för direkt marknadsföring, kan du invända mot sådan behandling när som helst utan att ge någon anledning. För att ta reda på om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring kan du hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.
 • < h2>hur man genomför dessa rättigheter< / H2> < BR> Eventuella förfrågningar om användning av användarrättigheter kan skickas till ägaren via den kontaktinformation som anges i detta dokument. Dessa förfrågningar kan göras gratis och kommer att ses över av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.
 • < li> < h2 > barns integritet< / H2> < BR> Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, Skicka inte någon personlig information via vår Hemsida eller tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns Internetanvändning och främja efterlevnaden av denna Policy, instruera dina barn att aldrig lämna personlig Information via vår webbplats eller tjänst utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har försett oss med personlig Information via vår Hemsida eller tjänst, kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år gammal för att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta dina föräldrar eller vårdnadshavare att göra detta för din räkning).
 • < h2>nyhetsbrev< / H2> < BR> Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du frivilligt kan prenumerera på när som helst. Du kan välja att inte ta emot vårt nyhetsbrev eller kampanjmeddelanden genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss.
 • < h2>Cookie< / H2> < BR> Webbplatsen använder cookies för att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsida server. Cookies kan inte användas för att starta program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas dig på ett unikt sätt och kan endast läsas av webbservern på domänen som skickade dig cookien. Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för driften av vår webbplats och våra tjänster. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra dina webbläsarinställningar för att avvisa cookies om du vill. Om du vill veta mer om cookies och hur du hanterar dem kan du besöka internetcookies.org Förutom att använda cookies och relaterad teknik som beskrivs ovan kan vi också tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy annonser, vilket enligt vår mening kan vara av intresse för användarna, samt samla in och använda andra data om användaråtgärder på webbplatsen. Dessa företag kan placera annonser som också kan placera cookies och på annat sätt spåra användarnas beteende.
 • < h2>spåra inte signaler< / H2>
  Vissa webbläsare har en" Spåra inte " - funktion som signalerar de webbplatser du besöker att du inte vill att din online-aktivitet ska spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål innebär spårning att samla in personligt identifierbar information från konsumenterna, som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de navigerar genom olika webbplatser över tiden. Hur webbläsare sänder" spåra inte " - signalen är ännu inte enhetlig. Som ett resultat är denna webbplats ännu inte konfigurerad för att tolka eller svara på signalerna "Spåra inte" som skickas av din webbläsare. Men som beskrivs mer detaljerat i denna Policy begränsar vi användningen och insamlingen av dina personuppgifter.
 • < h2>Ad < / H2> < BR> Vi kan visa annonser online och vi kan dela aggregerad och icke-identifierande information om våra kunder, information som vi samlar in under registreringsprocessen eller genom online-undersökningar och kampanjer med vissa annonsörer. Vi delar inte personlig information om enskilda kunder med annonsörer. I vissa fall kan vi använda denna aggregerade och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser till målgruppen.
 • < h2>länkar till andra webbplatser< / H2>
  Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Observera att vi inte är ansvariga för sekretesspolicyn för sådana andra webbplatser eller tredje parter. Vi rekommenderar att du vet när du lämnar vår webbplats och läser sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personuppgifter.
 • < h2 > informationssäkerhet< / H2> < BR> Vi skyddar den information du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö som är skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi tillhandahåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämnande av personuppgifter under dess kontroll och lagring. Dataöverföring via Internet eller ett trådlöst nätverk kan dock inte garanteras. Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, bekräftar du att
  1. (i) det finns säkerhets-och integritetsbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll;< / li> < li>(ii) säkerheten, integriteten och sekretessen för all information och data som utbyts mellan dig och vår webbplats kan inte garanteras;< / li>
  2. och (iii) all sådan information och data kan ses eller ändras under överföringen av en tredje part, trots alla ansträngningar.
 • < h2>Överträdelsedata< / H2>
  I händelse av att vi blir medvetna om att webbplatsens säkerhet har äventyrats eller att användarnas personliga information har lämnats ut till icke-närstående tredje parter till följd av externa aktiviteter, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimliga lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan och samarbete med brottsbekämpande organ. I händelse av ett databrott kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela de drabbade parterna om vi tror, att det finns en rimlig risk för skada på användaren till följd av överträdelsen eller om anmälan krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att skicka ett meddelande på webbplatsen, skicka ett mail till dig.
 • < li> < h2>Juridisk information < / H2> < BR> Vi kommer att lämna ut all information vi samlar in, använder eller mottar om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel, i enlighet med en stämning eller liknande rättslig process, och när vi tror i god tro att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, för att skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerifall eller svara på en regeringens begäran. I händelse av en affärsövergång, såsom en fusion eller förvärv av ett annat FÖRETAG, eller försäljning av hela eller delar av dess tillgångar, ditt användarkonto och personuppgifter kommer sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna.
 • < h2>ändringar och tillägg< / H2> < BR> Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Policy med avseende på webbplatsen eller Tjänsterna när som helst efter publiceringen av en uppdaterad version av denna Policy på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att ändra uppdateringsdatumet längst ner på den här sidan. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av sådana ändringar.
 • < h2>antagande av denna policy< / h2> < BR> Du bekräftar att du har läst denna Policy och samtycker till alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av denna Policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna Policy får du inte använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.
 • < h2>kontakta oss < / H2> < BR> Om du har några frågor om denna Policy, vänligen kontakta oss.
 • < i>detta dokument uppdaterades senast den 28 mars 2019.< / li>

MobileApp24