logo

 • Jesteśmy zespołem programistów aplikacji mobilnych dla Twoich potrzeb biznesowych i technologicznych w branży IT.
 • Znajdujemy się w Rydze (Łotwa, Europa), a nasi klienci znajdują się we wszystkich zakątkach świata.
 • Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w zakresie planowania, raportowania, kontroli błędów, opracowywania i realizacji projektu zgodnie z aktualnymi trendami i wymaganiami naszych klientów.

Adres: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Tel.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adres: ouroffice@mobileapp24.com
 

Regulamin

 • niniejsze Warunki Użytkowania ("Warunki użytkowania") mają zastosowanie do witryny MOBILEAPP24 ("witryna") znajdującej się pod adresem https://mobileapp24.com/, i regulują dostęp i korzystanie z witryny, a także wszelkie informacje, tekst, grafikę lub inne materiały pojawiające się na stronie ("treść"). Dostęp i korzystanie z witryny i / lub Treści jest bezpośrednio uzależnione od przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania. Witryna jest własnością MOBILEAPP24. Korzystając z witryny, zgadzasz się na te warunki użytkowania; jeśli się nie zgadzasz, Nie korzystaj z witryny.
 • < h2> Prywatność < / h2> < BR> Polityka Prywatności MOBILEAPP24 ma zastosowanie do korzystania z tej witryny, a jej warunki stają się częścią niniejszych Warunków Użytkowania za pośrednictwem tego linku. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania informacji i powiadomień o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych MOBILEAPP24, kliknij tutaj.
 • linki do innych stron < /H2 >
  Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych, z których niektóre są obsługiwane przez MOBILEAPP24, a inne przez strony trzecie. Te powiązane strony internetowe są udostępniane wyłącznie dla wygody naszych gości. Niekoniecznie sprawdziliśmy wszystkie informacje na tych innych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych lub innych witryn, ani za jakiekolwiek produkty lub usługi, które mogą być oferowane za pośrednictwem tych lub innych witryn. Inne warunki mogą mieć zastosowanie do korzystania przez użytkownika z witryn powiązanych. MOBILEAPP24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inne zobowiązania wynikające z korzystania przez użytkownika z witryn powiązanych.

 • < H2> spis treści < / h2> < BR> Wszystkie teksty, grafiki, informacje, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki towarowe, logo i kod komputerowy lub inne materiały pojawiające się na stronie, a także lokalizacja takich treści zawartych na stronie są własnością, są kontrolowane lub licencjonowane przez MOBILEAPP24 i są chronione przez prawo handlowe dotyczące odzieży, praw autorskich, patentów i znaków towarowych, a także różnych innych praw własności intelektualnej i przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji. < BR>MOBILEAPP24 szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje, że nasi użytkownicy zrobią to samo . Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie lub publiczne wykonywanie dzieła chronionego prawem autorskim stanowi naruszenie praw właściciela praw autorskich.
 • < h2> Korzystanie z serwisu < / h2 >
  Nie możesz wykorzystywać danych kontaktowych podanych na stronie do nieautoryzowanych celów, w tym marketingu. Nie możesz używać żadnego sprzętu ani oprogramowania zaprojektowanego w celu uszkodzenia lub zakłócania prawidłowego działania witryny lub w celu potajemnego przechwytywania dowolnego systemu, danych lub danych osobowych z witryny. Zgadzasz się w żaden sposób nie przerywać ani nie próbować przerywać witryny. MOBILEAPP24 zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia lub zaprzestania dostępu do witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zaprzestanie dostępu lub korzystania z niego nie spowoduje zrzeczenia się żadnych innych praw lub środków zaradczych, które mogą mieć miejsce na mocy prawa lub Sprawiedliwości, ani nie wpłynie na nie.
 • Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności < /H2> < BR> MOBILEAPP24 NIE OBIECUJE, ŻE WITRYNA LUB JAKAKOLWIEK TREŚĆ, USŁUGA LUB FUNKCJA WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB CIĄGŁE, LUB ŻE WSZELKIE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ZAPEWNIA OKREŚLONE WYNIKI. WITRYNA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM SĄ" I "WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI". WSZYSTKIE INFORMACJE PODANE NA STRONIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. MOBILEAPP24 ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, WADLIWOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. MOBILEAPP24 ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I ZACHOWANIA STRON TRZECICH ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I / LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG MOBILEAPP24 LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I WSZELKICH POWIĄZANYCH WITRYN. JEDYNYM LEKARSTWEM PRZECIWKO MOBILEAPP24 NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TAKIEJ ZAWARTOŚCI. TO OGRANICZENIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH JEST CZĘŚCIĄ TRANSAKCJI MIĘDZY STRONAMI.

 • znaki towarowe i prawa autorskie


  Znaki towarowe, logo, znaki usługowe lub obrazy w materiałach promocyjnych, promocyjnych, szkoleniowych lub referencyjnych wyświetlanych na tej stronie ("znaki towarowe") są zastrzeżonymi znakami towarowymi MOBILEAPP24 lub innych stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe są własnością ich właścicieli. MOBILEAPP24 zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w odniesieniu do witryny i jej zawartości. Ta strona i cała jej zawartość, w tym między innymi tekst, projekt, grafika, interfejsy i kod, a także ich wybór i lokalizacja, są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i innych krajów jako kompilacja.
 • < h2> ograniczenie odpowiedzialności < / h2> < BR> Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo, MOBILEAPP24 w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek pośrednie, pośrednie, przykładowe, przypadkowe lub karne szkody, w tym utracone zyski, nawet jeśli MOBILEAPP24 został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
 • < h2> odszkodowania < / h2> < BR> Użytkownik zna i zgadza się zabezpieczyć i zabezpieczyć MOBILEAPP24 i jego podmioty stowarzyszone oraz ich pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców i dostawców przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, roszczeniami lub wydatkami, stratami i kosztami wynikającymi lub wynikającymi z korzystania z witryny i wszelkich naruszeń niniejszych Warunków Użytkowania.
 • prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

  < BR> Zgadzasz się, że wszystkie kwestie związane z dostępem do witryny lub korzystaniem z niej, w tym wszelkie spory, będą podlegać prawu stanu Kalifornia bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.
  w przypadku, gdy jakakolwiek treść na tej stronie lub korzystanie z witryny jest niezgodne z prawem miejsca, w którym się znajdujesz, gdy uzyskujesz do niej dostęp, witryna nie jest przeznaczona dla Ciebie i prosimy o nieużywanie witryny. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z przepisami prawa obowiązującymi w jego jurysdykcji i przestrzeganie ich.
 • < h2> zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania < / h2 >
  MOBILEAPP24 zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, zmiany, dodania lub usunięcia części niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania niniejszych Warunków użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany.
 • < h2> Wypowiedzenie < / h2> < BR> W przypadku naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszych Warunków korzystania, Zezwolenie na korzystanie z witryny, treści i usług automatycznie wygasa. MOBILEAPP24 zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu do witryny, treści i usług oraz korzystania z nich w dowolnym momencie,z przyczyn lub bez.
 • kompletność umowy


  Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między MOBILEAPP24 a Tobą w odniesieniu do witryny, treści i usług, a niniejsze Warunki użytkowania zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między MOBILEAPP24 a Tobą w odniesieniu do witryny, treści i usług.
 • < h2> dane kontaktowe < / h2> < BR> Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.
 • terms.conditions@mobileapp24.com

MobileApp24