logo

 • Jesteśmy zespołem programistów aplikacji mobilnych dla Twoich potrzeb biznesowych i technologicznych w branży IT.
 • Znajdujemy się w Rydze (Łotwa, Europa), a nasi klienci znajdują się we wszystkich zakątkach świata.
 • Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem w zakresie planowania, raportowania, kontroli błędów, opracowywania i realizacji projektu zgodnie z aktualnymi trendami i wymaganiami naszych klientów.

Adres: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Tel.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adres: ouroffice@mobileapp24.com
 

Polityka Prywatności

 • < h2>Polityka Prywatności< / h2> < BR> Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka") opisuje, w jaki sposób MOBILEAPP24 ("MOBILEAPP24", "my", "nas" lub "nasz") gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe ("Dane osobowe") Użytkownik ("Użytkownik"," ty "lub" twój") może udostępniać na stronie internetowej MobileApp24.com i w swoich produktach lub Usługach (zwanych łącznie "Stroną Internetową "lub"usługami"). Opisuje również dostępne przypadki użycia Twoich danych osobowych oraz sposoby uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizacji. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do działalności firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.
 • < h2>zbieranie danych osobowych< / h2> < BR> Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas wypełniania formularzy online na stronie. Możesz nie przekazywać nam pewnych informacji, ale w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.
 • zbieranie informacji nieosobowych < /H2> < BR> Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas wypełniania formularzy online na stronie. Możesz nie przekazywać nam pewnych informacji, ale w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

 • wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji < /H2 >
  Wszelkie informacje, które otrzymujemy od ciebie, mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania Twojego doświadczenia; poprawić obsługę klienta i odpowiadać na zapytania i e-maile naszych klientów; wysyłać e-maile z powiadomieniami, takich jak przypomnienia o hasłach, aktualizacje itp.; uruchomić i zarządzać naszą stroną internetową i usługami. Zebrane informacje nieosobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i gromadzenia informacji statystycznych na temat korzystania z witryny. Te informacje statystyczne nie są gromadzone w inny sposób, aby można było zidentyfikować konkretnego użytkownika systemu.

 • możemy przetwarzać dane osobowe odnoszące się do ciebie, jeśli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

  < BR>
  1. (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem niektórych krajów możemy mieć możliwość przetwarzania informacji do tego czasu, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (rezygnując z tego), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;< / li>
  2. (ii) podanie informacji jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem i / lub jakichkolwiek zobowiązań przedumownych;< / li> < li>(iii) przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegasz;< / li> < li>(iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w wykonywaniu powierzonych nam oficjalnych uprawnień;< / li> < li>(v) przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osoby trzecie. W każdym razie chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym lub wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.
 • przesyłanie i przechowywanie informacji < /H2> < BR> W zależności od lokalizacji przesyłanie danych może obejmować przesyłanie i przechowywanie informacji w kraju innym niż twój. Masz prawo poznać podstawy prawne przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej, regulowaną przez międzynarodowe prawo publiczne lub utworzoną przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podejmowanych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli taka transmisja nastąpi, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub prosząc nas o informacje podane w sekcji kontaktów.

 • < h2>prawa użytkownika< / h2> < BR> Użytkownik może wykonywać określone prawa dotyczące przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo wykonać następujące czynności:
  1. (i) masz prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich informacji;< / li>
  2. (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich informacji, jeśli przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem innym niż zgoda;< / li>
  3. (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przetwarzane przez nas, uzyskać informacje o niektórych aspektach przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych informacji;< / li>
  4. (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie;< / li>
  5. (v) masz prawo w pewnych okolicznościach ograniczyć przetwarzanie Twoich informacji, w którym to przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie;< / li>
  6. (vi) masz prawo w pewnych okolicznościach zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych;< / li>
  7. (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do bezproblemowego przekazania ich innemu kontrolerowi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie, umowie, której jesteś częścią lub zobowiązaniach przedumownych z jej tytułu.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania < /H2 >
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, przy wykonywaniu oficjalnych uprawnień udzielonych nam, lub w celu uzasadnionego interesu, który realizujemy, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawy związane z Twoją konkretną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw. Musisz wiedzieć, że jeśli jednak Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

 • jak zaimplementować te prawa


  Wszelkie prośby o wykorzystanie praw Użytkownika mogą być kierowane do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Zapytania te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.
 • prywatność dzieci < /h2 > < BR> Świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz jeszcze 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i promowania przestrzegania tych zasad, instruując swoje dzieci, aby nigdy nie podawały danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usługi, skontaktuj się z nami. Musisz także mieć co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w Twoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić Twoim rodzicom lub opiekunom na robienie tego w Twoim imieniu).

 • < h2>biuletyny < / h2> < BR> Oferujemy elektroniczne biuletyny, na które możesz dobrowolnie zapisać się w dowolnym momencie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera lub e-maili promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w tych e-mailach lub kontaktując się z nami.
 • Cookie


  Witryna korzysta z plików cookie w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Plik Cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są przypisywane do Ciebie w unikalny sposób i mogą być odczytywane tylko przez serwer WWW w domenie, która wysłała Ci plik cookie. Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych w celu działania naszej strony internetowej i usług. Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli chcesz. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobie zarządzania nimi, odwiedź internetcookies.org Oprócz korzystania z plików cookie i powiązanych technologii, jak opisano powyżej, możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowywaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników, a także gromadzić i wykorzystywać inne dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie internetowej. Firmy te mogą umieszczać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób monitorować zachowania użytkowników.
 • < h2>Nie śledź sygnałów< / h2> < BR> Niektóre przeglądarki mają funkcję "nie śledź", która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub gromadzenie informacji w związku z witryną. W tym celu śledzenie oznacza zbieranie informacji umożliwiających identyfikację od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę lub usługę online, gdy poruszają się po różnych stronach internetowych w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki przesyłają sygnał "nie Śledź", nie został jeszcze Ujednolicony. W rezultacie ta strona internetowa nie jest jeszcze skonfigurowana do interpretacji lub reagowania na sygnały "Nie śledź" przesyłane przez przeglądarkę. Jednak, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych.
 • < h2>Reklama < / h2> < BR> Możemy wyświetlać reklamy online i możemy udostępniać zagregowane i niezidentyfikowane informacje o naszych klientach, które zbieramy podczas procesu rejestracji lub poprzez ankiety i promocje online z określonymi reklamodawcami. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych poszczególnych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje do dostarczania dostosowanych reklam do docelowych odbiorców.
 • linki do innych stron < /H2 >
  Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są własnością i nie są kontrolowane przez nas. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności takich stron internetowych lub stron trzecich. Zalecamy, abyś wiedział, kiedy opuszczasz naszą stronę internetową i przeczytał Oświadczenie o ochronie prywatności każdej witryny, która może zbierać dane osobowe.

 • < h2>bezpieczeństwo informacji< / h2> < BR> Chronimy informacje przekazywane przez użytkownika na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zapewniamy rozsądne administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystywania, modyfikowania i ujawniania danych osobowych znajdujących się pod ich kontrolą i przechowywaniem. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, potwierdzasz, że
  1. (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą;< / li>
  2. (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i poufności wszelkich informacji i danych udostępnianych przez użytkownika i naszą stronę internetową;< / li>
  3. oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub zmieniane podczas procesu przesyłania przez stronę trzecią pomimo dołożenia wszelkich starań.
 • < h2>dane naruszenia < / h2> < BR> W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo witryny zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataki na bezpieczeństwo lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia rozsądnie odpowiednich działań, w tym między innymi dochodzenia i raportowania, a także zawiadomienie i współpraca z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie internetowej, wyślemy Ci wiadomość e-mail.
 • < h2>ujawnienie prawne< / h2> < BR> Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład, zgodnie z wezwaniem do sądu lub podobnym postępowaniem sądowym i gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne do ochrony naszych praw, Chroń swoje bezpieczeństwo lub Bezpieczeństwo innych osób, zbadaj przypadki oszustw lub odpowiedz na prośbę rządu. W przypadku przeniesienia działalności, takiego jak połączenie lub przejęcie przez inną firmę, lub sprzedaży całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych zasobów.
 • zmiany i uzupełnienia < /H2 >
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej witryny lub usług w dowolnym momencie po opublikowaniu zaktualizowanej wersji tej polityki na stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Dalsze korzystanie z witryny po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

 • < h2>akceptacja tej polityki< / h2 >
  Użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejszą Politykę i akceptuje wszystkie jej warunki. Korzystając ze strony internetowej lub jej usług, zgadzasz się przestrzegać niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej polityki, nie masz prawa do korzystania lub uzyskiwania dostępu do strony internetowej i jej usług.
 • kontakt < /H2> < BR> Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami.

 • ten dokument był ostatnio aktualizowany 28 marca 2019 r. < / i>< / li>

MobileApp24