logo

 • Wij zijn een team van ontwikkelaars van mobiele applicaties voor uw behoeften op het gebied van IT-business en gaming technologieën.
 • Wij zijn gevestigd in Riga (Letland, Europa), en onze klanten zijn gevestigd in alle delen van de wereld.
 • Ons team bestaat uit gekwalificeerde professionals met uitgebreide ervaring in planning, rapportage, foutcontrole, projectontwikkeling en uitvoering in overeenstemming met de huidige trends en eisen van onze klanten.

Adres: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Organen.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adres: ouroffice@mobileapp24.com
 

Algemene voorwaarden

  < li>Deze gebruiksvoorwaarden (de" gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de MOBILEAPP24-website (de" Site") op https://mobileapp24.com/, en uw toegang tot en gebruik van de Site, evenals alle informatie, tekst, afbeeldingen of andere materialen die op de Site ("inhoud"). Uw toegang tot en gebruik van de Site en / of inhoud is rechtstreeks afhankelijk van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. De site is eigendom van MOBILEAPP24. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden; als u niet akkoord gaat, Gebruik de Site niet.< / lithium>
 • Privacybeleid < / h2>
  Het Privacybeleid van MOBILEAPP24 is van toepassing op het gebruik van deze site en de voorwaarden ervan worden via deze link onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. Om ons privacybeleid te bekijken voor informatie en meldingen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door MOBILEAPP24, Klik hier.
 • < h2> Links naar andere sites < / H2>
  Deze site kan links naar andere websites bevatten, waarvan sommige worden beheerd door MOBILEAPP24 en andere door derden. Deze gelinkte websites worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor het gemak van onze bezoekers. Wij hebben niet noodzakelijkerwijs alle informatie op deze andere sites gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze of andere sites, of voor producten of diensten die via deze of andere sites kunnen worden aangeboden. Andere algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van gelinkte sites. MOBILEAPP24 is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of andere aansprakelijkheid als gevolg van uw gebruik van gelinkte sites.
 • inhoud < / h2>
  Alle tekst, afbeeldingen, informatie, visuele interfaces, foto 's, handelsmerken, logo' s en computercodes of andere materialen die op de Site verschijnen, evenals de locatie van dergelijke inhoud op de Site, zijn eigendom van, worden gecontroleerd of in licentie gegeven door MOBILEAPP24 en worden beschermd door de handelswetten inzake kleding, auteursrecht, octrooien en handelsmerken, evenals diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke mededingingswetten. MOBILEAPP24 respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat onze gebruikers hetzelfde doen. Het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen, verspreiden, publiekelijk tonen of openbaar uitvoeren van een auteursrechtelijk beschermd werk is een schending van de rechten van de auteursrechthouder.
 • gebruik van de Site < / h2>
  U mag de contactgegevens op de site niet gebruiken voor ongeautoriseerde doeleinden, waaronder marketing. U mag geen hardware of software gebruiken die is ontworpen om de goede werking van de site te beschadigen of te verstoren, of om in het geheim enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie van de site te onderscheppen. U gaat ermee akkoord de werking van de site op geen enkele manier te onderbreken of te proberen te onderbreken. MOBILEAPP24 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot of gebruik van de site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen. Beëindiging van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of invloed hebben op andere rechten of rechtsmiddelen die wettelijk of in billijkheid beschikbaar zijn.
 • < h2> Disclaimer < / h2>
  MOBILEAPP24 BELOOFT NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, DIENST OF FUNCTIE VAN DE SITE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN OPLEVERT. DE SITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. ALLE INFORMATIE OP DE SITE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. MOBILEAPP24 WIJST ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, ONTOEREIKENDHEID, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MOBILEAPP24 WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR DE ACTIES, WEGLATINGEN EN GEDRAGINGEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF MOBILEAPP24-DIENSTEN OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE GERELATEERDE SITES. UW ENIGE REMEDIE TEGEN MOBILEAPP24 ONTEVREDENHEID MET DE SITE OF ENIGE INHOUD IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE DERGELIJKE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN DE STEUN MAAKT DEEL UIT VAN DE TRANSACTIE TUSSEN DE PARTIJEN.< / lithium>
 • handelsmerken en auteursrechten < / h2> < BR> Handelsmerken, logo ' s, servicemerken of afbeeldingen in reclame -, promotie -, educatieve of referentiematerialen die op deze site worden weergegeven ("handelsmerken") zijn geregistreerde handelsmerken van MOBILEAPP24 of andere derden. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. MOBILEAPP24 behoudt zich Alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend met betrekking tot de site en de inhoud ervan. Deze site en alle inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, ontwerp, afbeeldingen, interfaces en code, evenals hun selectie en locatie, zijn beschermd door de copyright wetten van de Verenigde Staten en andere landen als een compilatie.
 • < h2> beperking van aansprakelijkheid < / h2> < BR> Behalve voor zover wettelijk verboden, is MOBILEAPP24 in geen geval aansprakelijk jegens u voor enige indirecte, incidentele, voorbeeldige, incidentele of bestraffende schade, met inbegrip van gederfde winst, zelfs indien MOBILEAPP24 op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. < li>

  compensatie < / h2> < BR> U bent op de hoogte van en gaat ermee akkoord MOBILEAPP24 en zijn gelieerde ondernemingen en hun werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren en te houden tegen enig verlies, aansprakelijkheid, claim of kosten, verlies en kosten die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw gebruik van de Site en elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • < h2> Toepasselijk recht en geschillenbeslechting < / h2> < BR> U gaat ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site, met inbegrip van alle geschillen, zullen worden beheerst door de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met conflict van wettelijke bepalingen.
  in het geval dat enige inhoud op deze Site of uw gebruik van de Site in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt wanneer u de site bezoekt, is de site niet voor u bedoeld en vragen wij u om de site niet te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwd raken met en voldoen aan de wetten van uw rechtsgebied.
 • < h2> wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden < / h2>
  MOBILEAPP24 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U bent verplicht deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op Wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Site na de publicatie van de wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met en akkoord gaat met de wijzigingen.
 • beëindiging < / h2>
  Als u een deel van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de Site, inhoud en diensten te gebruiken automatisch beëindigd. MOBILEAPP24 behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Site, inhoud en diensten te allen tijde, met of zonder reden, te herroepen.
 • volledige overeenkomst < / h2>
  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen MOBILEAPP24 en u met betrekking tot de Site, inhoud en diensten, en deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen MOBILEAPP24 en u met betrekking tot de Site, inhoud en diensten.
 • contactgegevens < / H2>
  Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande informatie.< / lithium>
 • terms.conditions@mobileapp24.com< / li> < / ul>

MobileApp24