logo

 • Wij zijn een team van ontwikkelaars van mobiele applicaties voor uw behoeften op het gebied van IT-business en gaming technologieën.
 • Wij zijn gevestigd in Riga (Letland, Europa), en onze klanten zijn gevestigd in alle delen van de wereld.
 • Ons team bestaat uit gekwalificeerde professionals met uitgebreide ervaring in planning, rapportage, foutcontrole, projectontwikkeling en uitvoering in overeenstemming met de huidige trends en eisen van onze klanten.

Adres: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Organen.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adres: ouroffice@mobileapp24.com
 

privacybeleid

 • Privacybeleid < / h2>
  Dit privacybeleid (het" beleid") beschrijft hoe MOBILEAPP24 ("MOBILEAPP24"," wij", " ons "of" onze") verzamelt, beschermt, en gebruikt persoonlijke informatie ("Persoonlijke Informatie") over u ("Gebruiker", " u " of "uw") die u kunt verstrekken op de website MobileApp24.com en in een van haar producten of diensten (gezamenlijk, de "Website" of "diensten"). Het beschrijft ook de beschikbare opties voor het gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u deze informatie kunt openen en bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de activiteiten van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of beheren.
 • < h2>verzameling van persoonsgegevens< / h2>
  Wij ontvangen en slaan alle informatie op die u ons bewust verstrekt wanneer u online formulieren op de Site invult. Het is mogelijk dat u ons bepaalde informatie niet verstrekt, maar in dit geval kunt u bepaalde functies van de Website mogelijk niet gebruiken. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.
 • < h2>verzamelen van niet-persoonlijke informatie< / h2>
  Wij ontvangen en slaan alle informatie op die u ons bewust verstrekt wanneer u online formulieren op de Site invult. Het is mogelijk dat u ons bepaalde informatie niet verstrekt, maar in dit geval kunt u bepaalde functies van de Website mogelijk niet gebruiken. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.
 • gebruik en verwerking van verzamelde informatie< / h2>
  Alle informatie die wij van u ontvangen kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren; verbeter de klantenservice en reageer op vragen en e-mails van onze klanten; stuur e-mails met meldingen, zoals wachtwoordherinneringen, updates, enz.; uitvoeren en beheren van onze website en diensten. De verzamelde niet-persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Deze statistische informatie wordt overigens niet op zodanige wijze verzameld dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.
 • we kunnen persoonsgegevens met betrekking tot u verwerken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:< / h2>
  1. (i) u hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Houd er rekening mee dat onder de wetten van sommige landen, we kunnen worden toegestaan om de informatie te verwerken tot, zolang u geen bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door deze te weigeren), zonder zich te hoeven beroepen op toestemming of een van de volgende rechtsgronden die hieronder worden vermeld. Dit is echter niet van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;< / li>
  2. (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk om te voldoen aan de overeenkomst met u en / of eventuele precontractuele verplichtingen uit hoofde daarvan;< / li>
  3. (iii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent;< / li> < li>(iv) verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van officiële bevoegdheden die aan ons zijn toegekend;< / li> < li>(v) de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van legitieme belangen die door ons of een derde worden nagestreefd. In ieder geval zullen we graag het specifieke juridische kader verduidelijken dat van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder, of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een vereiste die noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst. < / ol>
  4. < h2>transmissie en opslag van informatie< / h2>
   Afhankelijk van uw locatie kan datatransmissie de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan uw eigen land inhouden. U hebt het recht te weten te komen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van informatie naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie., gereguleerd door internationaal publiekrecht of vastgesteld door twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties, en de veiligheidsmaatregelen die we nemen om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door het controleren van de relevante secties van dit document of door het opvragen van de informatie in de sectie contact.
  5. gebruikersrechten< / h2>
   U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de informatie die wij verwerken. In het bijzonder hebt u het recht om het volgende te doen:
   1. (i) u hebt het recht om uw toestemming in te trekken als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie;< / li>
   2. (ii) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op andere rechtsgronden dan toestemming;< / li>
   3. (iii) U hebt het recht om te weten of de informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking van bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen, en om een kopie van de informatie te verkrijgen die wordt verwerkt;< / li>
   4. (iv) U hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te verzoeken deze te actualiseren of te corrigeren;< / li>
   5. (v) U hebt het recht, onder bepaalde omstandigheden, om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor een ander doel dan het opslaan;< / li>
   6. (vi) u hebt het recht, onder bepaalde omstandigheden, om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen;< / li>
   7. (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, breed gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze vrij te verzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens automatisch worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op het contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen uit hoofde daarvan. < / ol>
   8. < h2>recht om bezwaar te maken tegen verwerking< / h2>
    Als persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van de officiële bevoegdheden die aan ons zijn verleend, of in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden te vermelden die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U dient zich ervan bewust te zijn dat, als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, u op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar kunt maken tegen een dergelijke verwerking. Om erachter te komen of we persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, kunt u verwijzen naar de relevante secties van dit document.
   9. hoe deze rechten te implementeren< / h2>
    Alle verzoeken om het gebruik van gebruikersrechten kunnen worden verzonden naar de eigenaar via de contactgegevens die in dit document worden gespecificeerd. Deze verzoeken kunnen gratis worden gedaan en zullen zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand door de eigenaar worden beoordeeld.
   10. privacy van kinderen< / h2> < BR> We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur dan geen persoonlijke informatie via onze Website of dienst. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en naleving van dit beleid te bevorderen, uw kinderen instrueren om nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze Website of dienst zonder hun toestemming. Als u redenen heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar ons via onze Website of dienst Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouders of voogd toestaan dit namens u te doen).
   11. nieuwsbrieven < / h2>
    Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk gewenst moment vrijwillig kunt abonneren. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of promotionele e-mails door de afmeldinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen.
   12. Cookie< / h2>
    De Website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina server. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma ' s te starten of virussen op uw computer af te leveren. Cookies worden op een unieke manier aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door de webserver in het domein dat u de cookie heeft gestuurd. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden voor de werking van onze Website en diensten. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, gaat u naar internetcookies.org Naast het gebruik van cookies en gerelateerde technologieën zoals hierboven beschreven, kunnen we ook bepaalde externe bedrijven toestaan om ons te helpen advertenties op maat te maken, die, naar onze mening, van belang kunnen zijn voor gebruikers, evenals het verzamelen en gebruiken van andere gegevens over acties van gebruikers op de Website. Deze bedrijven kunnen advertenties plaatsen die ook cookies kunnen plaatsen en anderszins het gedrag van gebruikers kunnen volgen.
   13. volg geen signalen< / h2>
    Sommige browsers hebben een" Do Not Track " - functie die de websites die u bezoekt aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteit wordt bijgehouden. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden, tracking betekent het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten, die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze na verloop van tijd door verschillende websites navigeren. De manier waarop browsers het signaal "do not track" verzenden is nog niet Verenigd. Als gevolg hiervan is deze website nog niet geconfigureerd om de "Do Not Track" - signalen van uw browser te interpreteren of te reageren. Echter, zoals in meer detail beschreven in dit beleid, beperken we het gebruik en het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.
   14. Ad< / h2>
    We kunnen online advertenties weergeven en we kunnen geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie over onze klanten delen, informatie die we verzamelen tijdens het registratieproces of via online enquãates en promoties met bepaalde adverteerders. Wij delen geen persoonlijke informatie over Individuele Klanten met adverteerders. In sommige gevallen kunnen we deze geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie gebruiken om op maat gemaakte advertenties aan de doelgroep te leveren.
   15. < h2>Links naar andere sites< / H2>
    Onze website bevat links naar andere websites die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het Privacybeleid van dergelijke andere websites of derden. Wij raden u aan om te weten wanneer u onze website verlaat en lees de privacyverklaringen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.
   16. informatiebeveiliging< / h2>
    Wij beschermen de informatie die u aanlevert op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij bieden redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen onbevoegde toegang, het gebruik, de wijziging en de openbaarmaking van persoonlijke informatie onder haar controle en opslag. Gegevensoverdracht via Internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd. Daarom, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat
    1. (i) er zijn beveiligings - en privacybeperkingen op het Internet die buiten onze controle liggen;< / li>
    2. (ii) de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en gegevens die tussen u en onze Website worden uitgewisseld, kan niet worden gegarandeerd;< / li>
    3. en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen, ondanks alle inspanningen, tijdens de verzending door een derde partij worden bekeken of gewijzigd. < / ol>
    4. < h2>gegevens over schending< / h2>
     In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de Website in gevaar is gebracht of dat de persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-verbonden derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veiligheidsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de betrokken partijen op de hoogte te stellen als we geloven, dat er een redelijk risico bestaat voor schade aan de gebruiker als gevolg van de overtreding of als kennisgeving wettelijk verplicht is. Wanneer we dat doen, zullen we een melding op de website, sturen u een e-mail.
    5. juridische informatie < / h2> < BR> We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, zoals, in overeenstemming met een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of die van anderen te beschermen, onderzoekt u fraudegevallen of reageert u op een verzoek van de overheid. In geval van een bedrijfsovergang, zoals een fusie of overname door een andere onderneming, of de verkoop van alle of een deel van haar activa, uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens behoren hoogstwaarschijnlijk tot de overgedragen activa.
    6. < h2>wijzigingen en toevoegingen< / h2>
     Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid met betrekking tot de Website of diensten op elk moment na de publicatie van een bijgewerkte versie van dit beleid op de Website te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de update datum aan de onderkant van deze pagina te wijzigen. Uw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.
    7. < h2>vaststelling van dit beleid< / h2>
     U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en gaat akkoord met alle voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of haar diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, mag u de Website en haar diensten Niet gebruiken of openen.
    8. neem contact met ons op< / h2>
     Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op.
    9. dit document is voor het laatst bijgewerkt op 28 Maart 2019.< / i>< / li> < / ul>

MobileApp24