logo

 • אנו צוות פיתוח אפליקציות סלולריות לצרכים העסקיים שלך בתחום ה-it וטכנולוגיית המשחקים.
 • אנחנו בריגה (לטביה, אירופה) והלקוחות שלנו נמצאים בכל פינות העולם.
 • הצוות שלנו הוא אנשי מקצוע מיומנים בעלי ניסיון רב בתכנון, דיווח, בקרת באגים, פיתוח וביצוע הפרויקט בהתאם למגמות ולדרישות הנוכחיות של לקוחותינו.

כתובת: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
טל.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
כתובת דואר: ouroffice@mobileapp24.com
 

תנאים והגבלות

  < li>תנאי שימוש אלה ("תנאי שימוש") חלים על אתר האינטרנט MOBILEAPP24 ("אתר") הממוקם בכתובת https://mobileapp24.com/, ומסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר, כמו גם כל מידע, טקסט, גרפיקה או חומרים אחרים המופיעים באתר ("תוכן"). הגישה והשימוש שלך באתר ו / או בתוכן מותנים במפורש בכפוף לתנאי שימוש אלה. האתר הוא רכושו של MOBILEAPP24. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה; אם אינך מסכים, אל תשתמש באתר.
 • < h2> פרטיות < / h2> < BR> מדיניות הפרטיות של MOBILEAPP24 חלה על השימוש באתר זה והתנאים וההגבלות שלו הופכים לחלק מתנאי שימוש אלה באמצעות קישור זה. כדי להציג את מדיניות הפרטיות שלנו לקבלת מידע והודעות על איסוף ושימוש במידע האישי שלך ב-MOBILEAPP24, לחץ כאן.
 • קישורים לאתרים אחרים < / h2> < BR> אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שחלקם מוגשים על ידי MOBILEAPP24 ואחרים על ידי צדדים שלישיים. אתרי אינטרנט קשורים אלה ניתנים אך ורק לנוחות המבקרים שלנו. לא בדקנו בהכרח את כל המידע באתרים אחרים אלה, ואיננו אחראים לתוכן של אתרים אלה או כל אתר אחר, או לכל מוצר או שירות שעשויים להיות מוצעים דרך אתרים אלה או כל אתר אחר. תנאים אחרים עשויים לחול על השימוש שלך באתרים קשורים כלשהם. MOBILEAPP24 אינו אחראי לכל נזק, נזק או התחייבויות אחרות שנגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בכל אתרים קשורים.

 • תוכן

  < BR> כל הטקסט, הגרפיקה, המידע, הממשקים החזותיים, התמונות, הסימנים המסחריים, הלוגו וקוד המחשב או חומרים אחרים המופיעים באתר, כמו גם מיקומם של תכנים אלה באתר, נמצאים בבעלות, בפיקוח או ברישיון על ידי MOBILEAPP24 ומוגנים על ידי חוקי סחר על בגדים, זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, וכן על זכויות קניין רוחני שונות אחרות וחוקי תחרות בלתי הוגנת. < BR>MOBILEAPP24 מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה מהמשתמשים שלנו לעשות את אותו הדבר. העתקה בלתי מורשית, שינוי, הפצה, הצגה פומבית או ביצוע פומבי של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים היא הפרה של זכויות בעל זכויות היוצרים.
 • שימוש באתר < / h2> < BR> אינך רשאי להשתמש במידע ליצירת קשר המופיע באתר למטרות לא מורשות, כולל שיווק. אינך רשאי להשתמש בחומרה או בתוכנה כלשהי שנועדה לפגוע או להפריע לפעולתו התקינה של האתר, או ליירט בחשאי כל מערכת, נתונים או מידע אישי מהאתר. אתה מסכים בשום אופן לא להפריע או לנסות להפריע לפעילות האתר. MOBILEAPP24 שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל או להפסיק את הגישה שלך לאתר או להשתמש בו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הפסקת הגישה או השימוש שלך לא תגרום לויתור על כל זכויות או הגנות אחרות שעשויות להתקיים על פי חוק או על פי חוק, ולא תשפיע עליהן.

 • הצהרת הגבלת אחריות < / h2> < BR> MOBILEAPP24 אינו מבטיח כי האתר או כל תוכן, שירות או תכונה של האתר יהיו בלתי ניתנים לטעות או רציפים, או כי כל פגמים יתוקנו, או כי השימוש באתר מספק תוצאות ספציפיות. האתר ותוכנו ניתנים בתנאים "כמות שהוא" ו "לפי נגישות". כל המידע המסופק באתר עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. MOBILEAPP24 מוותר על כל האחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות כל אחריות על דיוק, חוסר יכולת, ערך מסחרי והתאמה למטרה מסוימת. MOBILEAPP24 מוותר על כל אחריות לפעולות, השמטות והתנהגות של כל צד שלישי הקשור לשימוש שלך באתר ו / או כל שירות של MOBILEAPP24 או בכל הנוגע לשימוש שלך באתר. אתה אחראי באופן מלא על השימוש באתר וכל האתרים הקשורים אליו. התרופה היחידה שלך נגד MOBILEAPP24 אי שביעות רצון עם האתר או כל תוכן הוא להפסיק את השימוש באתר או כל תוכן כזה. הגבלה זו של אמצעי הסיוע היא חלק מהעסקה בין הצדדים.

 • סימני מסחר וזכויות יוצרים < / h2> < BR> סימנים מסחריים, לוגו, סימני שירות או תמונות בחומרי קידום מכירות, קידום מכירות, הדרכה או התייחסות המוצגים באתר זה ("סימנים מסחריים") הם סימנים מסחריים רשומים של MOBILEAPP24 או צדדים שלישיים אחרים. כל הסימנים המסחריים הללו הם רכושם של בעליהם. MOBILEAPP24 שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בכל הנוגע לאתר ולתוכן שלו. אתר זה וכל תוכנו, כולל, בין היתר, טקסט, עיצוב, גרפיקה, ממשקים וקוד, כמו גם בחירתם ומיקומם, מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארה " ב ומדינות אחרות כמו אוסף.

 • הגבלת אחריות < / h2> < BR> למעט כאשר הדבר אסור על פי חוק, MOBILEAPP24 בשום פנים ואופן לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק עקיף, עקיף, משוער, מקרי או עונשי, לרבות אובדן תועלת, גם אם MOBILEAPP24 קיבל הודעה על האפשרות של נזק כזה.

 • פיצוי < / h2> < BR> אתה מכיר ומסכים להחזר ולנכות את MOBILEAPP24 ואת השותפים שלה ואת העובדים, הקבלנים, הסוכנים, בעלי הרישיונות, ספקי השירות, קבלני המשנה והספקים שלהם מכל הפסד, התחייבות, תביעה או הוצאות, הפסדים ועלויות הנובעים או נובעים מהשימוש באתר שלך וכל הפרה של תנאי שימוש אלה.

 • זכות ישימה ויישוב סכסוכים < / h2> < BR> אתה מסכים כי כל הנושאים הנוגעים לגישה שלך לאתר או לשימוש בו, כולל כל המחלוקות, יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה, ללא התחשבות בהוראות דיני ההתנגשות.
  אם כל תוכן באתר זה או השימוש שלך באתר מנוגד לחוקי המקום שבו אתה נמצא כאשר אתה ניגש אליו, האתר אינו מיועד לך ואנו מבקשים ממך לא להשתמש באתר. אתה אחראי להכיר את חוקי השיפוט שלך ולאכוף אותם.

 • שינויים בתנאי שימוש אלה < / h2> < BR> MOBILEAPP24 שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה בכל עת. אתה נדרש לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש הללו עבור שינויים. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום השינויים פירושו שאתה מקבל ומסכים לשינויים.

 • הפסקת הפעולה < / h2> < BR> במקרה של הפרה של חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה, ההרשאה שלך לשימוש באתר, בתוכן ובשירותים שלך תיפסק באופן אוטומטי. MOBILEAPP24 שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה שלך לאתר, לתוכן ולשירותים ולהשתמש בהם בכל עת, עם או ללא סיבה.

 • השלמות של ההסכם < / h2> < BR> תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בין MOBILEAPP24 לבינך בנוגע לאתר, לתוכן ולשירותים, ותנאי שימוש אלה יחליפו כל הסכמים קודמים בין MOBILEAPP24 לבינך בנוגע לאתר, לתוכן ולשירותים.

 • פרטי קשר < / h2> < BR> אם יש לך שאלות לגבי תנאי שימוש אלה, אתה יכול לפנות אלינו באמצעות המידע שלהלן.

 • terms.conditions@mobileapp24.com

MobileApp24