logo

 • Είμαστε η ομάδα ανάπτυξης κινητών εφαρμογών για τις ανάγκες σας στον τομέα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών.
 • Είμαστε στη Ρίγα (Λετονία, Ευρώπη), και οι πελάτες μας βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου.
 • Η ομάδα μας είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την υποβολή εκθέσεων, ελέγχου σφαλμάτων, την ανάπτυξη και την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Διεύθυνση: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Τηλ.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Τηλεγράφημα: +371 22337427
Α-διεύθυνση: ouroffice@mobileapp24.com
 

Προσωπικών

 • ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ


  Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ("Πολιτική") περιγράφει πώς MOBILEAPP24 ("MOBILEAPP24", "εμείς", "εμάς" ή "μας") συλλέγει, προστατεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία ("Προσωπικά στοιχεία") εσάς (το"Χρήστη", "εσείς" ή "σας") να παρέχει στην ιστοσελίδα του MobileApp24.com και σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες (από κοινού εφεξής "ιστοσελίδα" ή "Υπηρεσίες"). Επίσης, περιγράφει τις διαθέσιμες επιλογές χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών και τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και την ενημέρωση. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις δραστηριότητες των εταιρειών, που δεν μας ανήκει και δεν ελέγχουμε, καθώς και σε άτομα που δεν προσλαμβάνουν και δεν ελέγχουμε.
 • Συλλογή προσωπικών πληροφοριών σας


  Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που συνειδητά μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση κάθε on-line φόρμας στο Site. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Οι χρήστες που δεν είστε σίγουροι για το ποια πληροφορία είναι υποχρεωτική, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
 • Συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών σας


  Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που συνειδητά μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση κάθε on-line φόρμας στο Site. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Οι χρήστες που δεν είστε σίγουροι για το ποια πληροφορία είναι υποχρεωτική, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
 • Χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώνονται


  Κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε από εσάς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας; τη βελτίωση της εξυπηρέτηση των πελατών και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας; να στείλετε e-mail με τις κοινοποιήσεις, όπως υπενθυμίσεις κωδικού πρόσβασης, ενημέρωσης, κ. λπ., να τρέξει και να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες. Συλλέγονται неличная οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κακοποίησης και της συλλογής στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Αυτή η στατιστική πληροφορίες που συλλέγονται με άλλο τρόπο, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο συγκεκριμένο χρήστη του συστήματος.
 • μπορούμε να επεξεργαστούμε αφορά σε Προσωπικές πληροφορίες, εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:


  1. (i) Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία ορισμένων χωρών μας μπορεί να επιτραπεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες μέχρι, μέχρι να возразите εναντίον τέτοια επεξεργασία (να παραιτηθεί από αυτήν), χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται σε συμφωνία ή οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις που δίνονται παρακάτω. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, εάν η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων;
  2. (ii) την Παροχή των πληροφοριών είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας και / ή οποιαδήποτε преддоговорных υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό;
  3. (iii) η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, την οποία θα καταθέσω;
  4. (iv) Επεξεργασία σχετίζεται με το έργο που εκτελείται στο δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που τους ανατίθενται με εμάς;
  5. (β) η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που ζητείται από εμάς ή από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να διευκρινίσει το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως, είναι η παροχή Προσωπικών δεδομένων, νομοθετικό ή συμφωνηθείσες απαίτηση ή απαίτηση που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης.
 • Μεταφορά και αποθήκευση πληροφοριών


  Ανάλογα με την τοποθεσία σας, η μεταφορά δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά και αποθήκευση των πληροφοριών σας σε χώρα διαφορετική από τη δική σας. Έχετε το δικαίωμα να μάθετε σχετικά με τη νομική βάση της μετάδοσης πληροφοριών σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό, διευθετήσιμη το διεθνές δημόσιο δίκαιο ή δημιουργήσατε δύο ή περισσοτέρων χωρών, όπως των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται μας, για να προστατέψει τις πληροφορίες σας. Αν η μεταφορά πραγματοποιείται, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες του παρόντος εγγράφου ή ζητώντας έχουμε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ενότητα επαφές.
 • Δικαιώματα χρήστη


  Μπορείτε να κάνετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα επεξεργασμένα πληροφορίες μας. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τα εξής:
  1. (i) έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, εκτός αν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των πληροφοριών σας;
  2. (ii) έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας, εάν η επεξεργασία γίνεται νόμιμα, εκτός από τη συναίνεση;
  3. (iii) έχετε το δικαίωμα να μάθετε γίνεται αν μας πληροφορίες, να πάρει την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να πάρετε ένα αντίγραφο επεξεργαζόμενων πληροφοριών;
  4. (iv) έχετε το δικαίωμα να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών σας και να ζητήσετε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε;
  5. (β) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσει την επεξεργασία των πληροφοριών σας, και σε αυτή την περίπτωση εμείς δεν θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός της αποθήκευσης;
  6. (vi) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να απαιτούν από εμάς να διαγράψετε τις Προσωπικές σας πληροφορίες;
  7. (vii) έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες σας σε ένα δομημένο, που χρησιμοποιείται ευρέως και машиночитаемом μορφή και, εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, για την απρόσκοπτη μεταφορά της σε άλλο ελεγκτή. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες σας γίνεται αυτόματα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στο συμμόρφωση στη σύμβαση, το μέρος που είστε, ή για преддоговорных τις υποχρεώσεις του σε αυτό.
 • το Δικαίωμα στην ένσταση κατά της επεξεργασίας


  Εάν οι Προσωπικές πληροφορίες γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που παρέχονται μας, ή προκειμένου να διώκονται μας των νόμιμων συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθεί σε μια τέτοια επεξεργασίας, καθορίζοντας βάση, σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατάσταση, για να δικαιολογήσουν την ένσταση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, ωστόσο, αν οι Προσωπικές σας πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορίας, μπορείτε να αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς εξήγηση. Για να μάθετε, διαδικασία αν εμείς Προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσης εμπορίας, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.
 • Πώς να εφαρμόσουν αυτά τα δικαιώματα


  Τυχόν αιτήματα για τη χρήση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη μέσα από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται σε αυτό το έγγραφο. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να γίνουν δωρεάν και θα εξεταστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατόν και πάντα μέσα σε ένα μήνα.
 • πολιτική Απορρήτου παιδιά


  Εμείς συνειδητά δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Αν είστε κάτω των 13 χρονών, παρακαλούμε μην στέλνετε καμία προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας ή Υπηρεσία. Καλούμε τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες παρακολούθηση χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους και συμβάλλουν στην τήρηση αυτής της Πολιτικής, δίνοντας μια ένδειξη στα παιδιά σας να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας ή Υπηρεσία, χωρίς την άδειά τους. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών μας έχει δώσει Προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας ή Υπηρεσία, επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, για να δώσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα σας (σε ορισμένες χώρες, μπορούμε να επιτρέπεται στους γονείς ή στους κηδεμόνες να το κάνει για λογαριασμό σας).
 • Ενημερωτικά δελτία


  Προσφέρουμε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, στα οποία μπορείτε να εθελοντικά να εγγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λήψη της διανομής πληροφοριών ή διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθώντας τις οδηγίες για τη διακοπή από την συνδρομή που περιέχονται σε αυτές τις επιστολές, ή επικοινωνώντας μαζί μας.
 • Cookie


  Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies για να προσαρμόσετε την εργασία σας στο Διαδίκτυο. Το Cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από το διακομιστή web σελίδες. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση του ιού στον υπολογιστή σας. Τα cookies έχουν ανατεθεί σας με ένα μοναδικό τρόπο και μπορούν να διαβαστούν μόνο από το διακομιστή web στον τομέα που σας έστειλε cookie. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή, την αποθήκευση και την παρακολούθηση των πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και των Υπηρεσιών. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να απορρίψετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και πώς να τα διαχειριστείτε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα internetcookies.org Εκτός από τη χρήση του cookie και σχετικές τεχνολογίες, όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορούμε επίσης να επιτρέψετε ορισμένους τρίτους να μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε τις διαφημίσεις, που, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να είναι ενδιαφέρον για τους χρήστες, καθώς και να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν άλλα δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών στην ιστοσελίδα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν τις διαφημίσεις, που μπορούν επίσης να τοποθετήσουν cookies και με άλλο τρόπο να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά των χρηστών.
 • Δεν παρακολουθείτε τα σήματα


  Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης, υπάρχει η δυνατότητα "χωρίς παρακολούθηση", που σηματοδοτεί επισκέφθηκε σας ιστοσελίδες σχετικά με το τι δεν θέλετε να σας σε απευθείας σύνδεση δραστηριότητα отслеживалась. Παρακολούθηση - δεν είναι το ίδιο, ότι η χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με την ιστοσελίδα. Για τους σκοπούς αυτούς η παρακολούθηση σημαίνει να συλλέγει πληροφορίες που σας επιτρέπει να ορίσετε ταυτότητα από τους καταναλωτές, που χρησιμοποιούν ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα ή online υπηρεσία, όταν μετακινούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες web με την πάροδο του χρόνου. Τότε, όπως προγράμματα περιήγησης μεταδίδουν το σήμα "χωρίς παρακολούθηση", δεν унифицировано. Ως αποτέλεσμα, αυτή η ιστοσελίδα δεν έχει ρυθμιστεί για την ερμηνεία ή την απάντηση σε σήματα "χωρίς παρακολούθηση", μεταδίδονται από τον browser σας. Ωστόσο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική, περιορίζουμε τη χρήση και τη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • διαφήμιση


  Μπορούμε να δείξει την online διαφήμιση, και μπορούμε να μοιραστούμε συγκεντρωτική και δεν αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας, που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας ή με την απευθείας σύνδεση έρευνες και τις προσφορές με ορισμένους από τους διαφημιστές. Δεν μοιραζόμαστε τους διαφημιζόμενους προσωπικές πληροφορίες των μεμονωμένων πελατών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το агрегированную και неидентифицирующую πληροφορίες για την παράδοση προσαρμοσμένη διαφήμιση κοινό-στόχο.
 • Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες


  Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, που δεν μας ανήκουν και δεν ελέγχονται. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων δικτυακών τόπων ή τρίτους. Σας συνιστούμε να ξέρετε, όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, και να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοσελίδας, η οποία μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες.
 • ασφάλεια Πληροφοριών


  Προστατεύουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Παρέχουμε εύλογα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, την τροποποίηση και γνωστοποίηση των Προσωπικών πληροφοριών, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την αποθήκευση. Ωστόσο, η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ασύρματο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Ως εκ τούτου, αν και είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε ότι
  1. (i) είναι τα όρια ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, που βρίσκονται έξω από τον έλεγχό μας;
  2. (ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της ιστοσελίδας μας, δεν μπορεί να είναι εγγυημένη;
  3. και (iii) οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν ή να τροποποιηθούν κατά τη διαδικασία μεταφοράς από τρίτους, παρ ' όλες τις προσπάθειες.
 • παραβίαση των Δεδομένων


  Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια του Web site σας έχει παραβιαστεί ή προσωπικές πληροφορίες των χρηστών αποκαλύφθηκε несвязанным σε τρίτους ως αποτέλεσμα εξωτερικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της επίθεσης στην ασφάλεια ή απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβει εύλογα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, την έρευνα και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και την κοινοποίηση και τη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων θα κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την κοινοποίηση καλύπτονται άτομα, αν πιστεύουμε, ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης στο χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η κοινοποίηση απαιτείται από το νόμο. Όταν το κάνουμε αυτό, θα δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σας στείλουμε ένα e-mail.
 • Νομική ανέγερση


  Εμείς θα αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή έχουμε, αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα, σύμφωνα με κλήτευση ή παρόμοια δικαστική διαδικασία, και όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειας ή την ασφάλεια άλλων προσώπων, ερευνήστε περιπτώσεις απάτης ή απαντήστε στο ερώτημα της κυβέρνησης. Σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης, όπως η συγχώνευση ή απορρόφηση άλλη εταιρεία, ή την πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων, ο λογαριασμός χρήστη σας και τα προσωπικά δεδομένα, πιθανότατα, θα είναι μεταξύ των απεσταλμένων των περιουσιακών στοιχείων.
 • Αλλαγές και προσθήκες


  Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική σε σχέση με την ιστοσελίδα ή μια υπηρεσία, οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση ενημερωμένη έκδοση αυτής της Πολιτικής στην ιστοσελίδα του. Όταν το κάνουμε αυτό, θα αλλάξουμε την ημερομηνία ανανέωσης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχής χρήση του ιστότοπου μετά από κάθε εν λόγω αλλαγών αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των αλλαγών.
 • η Υιοθέτηση αυτής της πολιτικής


  Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την Υπηρεσία.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας


  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Αυτό το έγγραφο έχει ενημερωθεί τελευταία φορά στις 28 μαρτίου 2019

MobileApp24