logo

 • Vi er et team af udviklere af mobile applikationer til dine behov inden for IT-forretning og gaming teknologier.
 • Vi er beliggende i Riga (Letland, Europa), og vores kunder er placeret i alle dele af verden.
 • Vores team er kvalificerede fagfolk med stor erfaring i planlægning, rapportering, fejlkontrol, projektudvikling og udførelse i overensstemmelse med aktuelle tendenser og krav fra vores kunder.

Adresse: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Krop.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adresse: ouroffice@mobileapp24.com
 

Vilkår og betingelser

  < li>Disse Vilkår for Anvendelse ("Vilkår for Brug") gælder for MOBILEAPP24 hjemmeside ("Webstedet"), der ligger i https://mobileapp24.com/, og regulerer din adgang til og brug af Webstedet, samt oplysninger, tekst, grafik eller andre materialer, der er opført på Hjemmesiden ("Indhold"). Din adgang til og brug af Siteebstedet og / eller indhold er direkte betinget af din overholdelse af disse vilkår for brug. Siteebstedet tilhører MOBILEAPP24. Ved at bruge Siteebstedet accepterer du disse vilkår for brug; hvis du ikke er enig, skal du ikke bruge Siteebstedet.< / li>
 • fortrolighedspolitik < / H2>
  MOBILEAPP24 ' s privatlivspolitik gælder for brugen af dette .ebsted, og dets vilkår bliver en del af disse vilkår for brug via dette link. For at se vores privatlivspolitik for information og meddelelser om indsamling og brug af dine personlige oplysninger af MOBILEAPP24, Klik her.< / li>
 • < H2> Links til andre sitesebsteder < / H2>
  Dette .ebsted kan indeholde links til andre websebsteder, hvoraf nogle drives af MOBILEAPP24 og andre af tredjeparter. Disse linkede hjemmesider leveres udelukkende af hensyn til vores besøgende. Vi har ikke nødvendigvis verificeret alle oplysningerne på disse andre .ebsteder og er ikke ansvarlige for indholdet af disse eller andre sitesebsteder eller for produkter eller tjenester, der kan tilbydes via disse eller andre sitesebsteder. Andre vilkår og betingelser kan gælde for din brug af linkede .ebsteder. MOBILEAPP24 er ikke ansvarlig for tab, skade eller andet ansvar, der opstår som følge af din brug af linkede .ebsteder.< / li>
 • indhold < / H2>
  Al tekst, grafik, information, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer og computer-kode eller andre materialer, der vises på Hjemmesiden, samt placering af sådant Indhold, der findes på Ejendommen, er der ejes, kontrolleres eller licens fra MOBILEAPP24 og er beskyttet af love om handel tøj, ophavsret, patenter og varemærker samt forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og illoyal konkurrence love. MOBILEAPP24 respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at vores brugere gør det samme. Uautoriseret kopiering, ændring, distribution, offentlig visning eller offentlig udførelse af et ophavsretligt beskyttet værk er en krænkelse af ophavsretsindehaverens rettigheder.< / li>
 • brug af stedet < / H2>
  Du må ikke bruge kontaktoplysningerne på siteebstedet til uautoriserede formål, herunder markedsføring. Du kan ikke bruge en hardware eller software beregnet til at skade eller forstyrre den korrekte drift af webstedet, eller til hemmeligt at aflytte et system, data eller personlige oplysninger fra hjemmesiden. Du accepterer ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af siteebstedet på nogen måde. MOBILEAPP24 forbeholder sig ret til efter eget skøn at begrænse eller opsige din adgang til eller brug af siteebstedet til enhver tid uden forudgående varsel. Opsigelse af din adgang eller brug vil ikke give afkald på eller påvirke andre rettigheder eller retsmidler, der måtte være tilgængelige i loven eller i egenkapitalen.< / li>
 • < H2> ansvarsfraskrivelse < / H2>
  MOBILEAPP24 LOVER IKKE, AT DET WEBSTED, ELLER ETHVERT INDHOLD, TJENESTE ELLER FUNKTION AF HJEMMESIDEN VIL VÆRE FEJLFRI ELLER UFORSTYRRET, ELLER AT EVENTUELLE FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT BRUG AF WEBSTEDET GIVER HELT SPECIFIKKE RESULTATER. SITEEBSTEDET OG DETS INDHOLD LEVERES PÅ EN" SOM DEN ER "OG" SOM TILGÆNGELIG " BASIS. ALLE OPLYSNINGER PÅ SITEEBSTEDET KAN ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. MOBILEAPP24 FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, UTILSTRÆKKELIGHED, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. MOBILEAPP24 FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR HANDLINGER, UDELADELSER OG ADFÆRD FRA TREDJEPARTER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF SITEEBSTEDET OG / ELLER MOBILEAPP24-TJENESTER ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF SITEEBSTEDET. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR DIN BRUG AF SITEEBSTEDET OG EVENTUELLE RELATEREDE .EBSTEDER. DIT ENESTE MIDDEL MOD MOBILEAPP24 UTILFREDSHED MED SITEEBSTEDET ELLER NOGET INDHOLD ER AT STOPPE MED AT BRUGE SITEEBSTEDET ELLER NOGET SÅDANT INDHOLD. DENNE BEGRÆNSNING AF STØTTEN INDGÅR I TRANSAKTIONEN MELLEM PARTERNE.< / li>
 • varemærker og ophavsrettigheder < / H2 >
  Varemærker, logoer, servicemærker eller billeder i reklame, salgsfremmende, uddannelsesmæssige eller referencemateriale, der vises på dette siteebsted ("varemærker"), er registrerede varemærker tilhørende MOBILEAPP24 eller andre tredjeparter. Alle disse varemærker tilhører deres respektive ejere. MOBILEAPP24 forbeholder sig Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i forhold til siteebstedet og dets indhold. Dette andebsted og alt dets indhold, inklusive, men ikke begrænset til, tekst, design, grafik, grænseflader, og kode, såvel som deres valg og placering, er beskyttet af copyright-lovgivningen i De Forenede Stater og andre lande som en samling.< / li> < li>

  begrænsning af ansvar < / H2>
  Medmindre det er forbudt ved lov, vil MOBILEAPP24 under ingen omstændigheder være ansvarlig over for dig for indirekte, tilfældige, eksemplariske, tilfældige eller straffende skader, herunder tabt fortjeneste, selvom MOBILEAPP24 er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.< / li> < li> < H2> kompensation < / H2>
  Du er klar over og accepterer at skadesløsholde og holde MOBILEAPP24 og dets tilknyttede selskaber og deres ansatte, entreprenører, agenter, licensgivere, tjenesteydere, underleverandører og leverandører mod alle tab, erstatningsansvar, krav eller omkostninger, tab og udgifter, der opstår ud af eller som følge af din brug af Hjemmesiden, og enhver overtrædelse af disse Vilkår for Brug.< / li>
 • gældende lovgivning og tvistbilæggelse < / H2>
  Du accepterer, at alle forhold vedrørende din adgang til eller brug af Webstedet, herunder alle tvister, vil være underlagt lovgivningen i Staten Californien, uden hensyn til lovvalgsregler.
  I tilfælde af, at noget af Indholdet på dette Websted eller din brug af Webstedet er i modsætning til lovgivningen på det sted, hvor du befinder dig, når du får adgang til det, webstedet er ikke beregnet til dig, og vi beder dig om ikke at bruge hjemmesiden. Du er ansvarlig for at gøre dig bekendt med og overholde lovgivningen i din jurisdiktion.< / li> < li> < h2> ændringer i disse brugsbetingelser < / H2>
  MOBILEAPP24 forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår for brug til enhver tid. Du skal regelmæssigt kontrollere disse brugsbetingelser regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af Siteebstedet efter offentliggørelsen af ændringerne betyder, at du accepterer og accepterer ændringerne.< / li>
 • < H2> opsigelse < / H2>
  Hvis du overtræder nogen del af disse vilkår for brug, ophører din tilladelse til at bruge Siteebstedet, indholdet og tjenesterne automatisk. MOBILEAPP24 forbeholder sig retten til at tilbagekalde din adgang til og brug af Siteebstedet, indholdet og tjenesterne til enhver tid, med eller uden grund.< / li>
 • fuld aftale < / H2>
  Disse Vilkår for Anvendelse udgør hele aftalen mellem MOBILEAPP24 og dig med hensyn til Webstedet, Indhold og Tjenester, og disse Vilkår for Brug og erstatter alle tidligere aftaler mellem MOBILEAPP24 og dig med hensyn til Webstedet, Indhold og Tjenester.< / li>
 • kontaktoplysninger < / H2>
  Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår for brug, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.< / li>
 • terms.conditions@mobileapp24.com
 • < / ul>

MobileApp24