logo

 • Jsme tým vývojářů mobilních aplikací pro vaše potřeby v oblasti IT podnikání a herních technologií.
 • Jsme v Rize (Lotyšsko, Evropa) a naši zákazníci jsou ve všech koutech světa.
 • Náš tým je kvalifikované odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti plánování, reporting, řízení chyb, navrhování a provádění projektu v souladu s moderními trendy a požadavky našich zákazníků.

Adresa: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Tel.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-adresa: ouroffice@mobileapp24.com
 

Zásady ochrany osobních údajů

 • < h2>zásady ochrany osobních údajů< / h2 >
  Tato politika ochrany osobních údajů ("politika") popisuje, jak MOBILEAPP24 ("MOBILEAPP24"," my"," nás "nebo" naše") shromažďuje, chrání a chrání používá osobní údaje ("Osobní údaje") vás ("uživatel", " vy "nebo " vaše") může poskytnout na webových stránkách MobileApp24.com a ve všech svých produktech nebo službách (společně označovaných jako "webové stránky" nebo "služby"). Popisuje také možnosti, které máte k dispozici pro použití vašich osobních informací a způsoby přístupu k těmto informacím a jejich aktualizaci. Tato politika se nevztahuje na činnost společností, které nevlastníme a nekontrolujeme, stejně jako na osoby, které nepřijímáme a řídíme.
 • < h2>shromažďování osobních údajů< / h2 >
  Získáváme a uchováváme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete Při vyplňování všech online formulářů na webu. Možná nám neposkytnete určité informace, ale v tomto případě nebudete moci využívat některé funkce webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.
 • < h2>sběr neosobních informací< / h2 >
  Získáváme a uchováváme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete Při vyplňování všech online formulářů na webu. Možná nám neposkytnete určité informace, ale v tomto případě nebudete moci využívat některé funkce webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.
 • < h2>použití a zpracování shromážděných informací< / h2 >
  Jakékoli informace, které od vás obdržíme, mohou být použity k personalizaci vašich zkušeností; zlepšit zákaznický servis a reagovat na dotazy a e-maily našich zákazníků; posílat e-maily s oznámeními, jako jsou připomenutí hesel, aktualizace atd.; spusťte a spravujte naše webové stránky a služby. Shromážděné neosobní informace se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužívání a shromažďování statistických informací o používání webových stránek. Tyto statistiky nejsou shromažďovány jinak tak, aby bylo možné identifikovat konkrétního uživatele systému.
 • můžeme zpracovat osobní údaje týkající se vás, případně jednu z následujících podmínek:< / h2 >
  1. (i) jste dali svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních cílů. Upozorňujeme, že podle právních předpisů některých zemí nám může být umožněno zpracovávat informace do té doby, pokud se proti takovému zpracování (odmítnutím) nebudete odvolávat, aniž byste se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních důvodů uvedených níže. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů;< / li>
  2. (ii) poskytování informací je nezbytné pro splnění dohody s vámi a / nebo jakýchkoli předsednických závazků k ní;< / li> < li>(iii) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou podléháte;< / li> < li>(iv) zpracování je spojeno s úkolem, který je vykonáván ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředních pravomocí, které nám byly svěřeny;< / li> < li>(v) zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů, které nás nebo třetí stranu pronásledují. V každém případě budeme rádi objasnit konkrétní právní rámec, který se vztahuje na zpracování, a zejména, ať už je poskytnutí osobních údajů legislativním nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

 • < h2>přenos a ukládání informací< / h2 >
  V závislosti na vaší poloze může přenos dat zahrnovat přenos a ukládání vašich informací do jiné země než vaše. Máte právo dozvědět se o právních základech přenosu informací do země mimo Evropskou Unii nebo do jakékoli mezinárodní organizace, regulované mezinárodním veřejným právem nebo vytvořené dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a bezpečnostními opatřeními, která jsme přijali, abychom ochránili vaše informace. Pokud k takovému přenosu dojde, můžete se dozvědět více tím, že zkontrolujete příslušné části tohoto dokumentu nebo požádáte o informace uvedené v sekci Kontakty.
 • < h2>uživatelská práva< / h2>
  Můžete uplatnit určitá práva ve vztahu k informacím, které zpracováváme. Konkrétně máte právo dělat následující:
  1. (i) máte právo odvolat souhlas, pokud jste dříve souhlasili se zpracováním Vašich informací;< / li>
  2. (ii) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich informací, pokud je zpracování prováděno legálně, s výjimkou souhlasu;< / li>
  3. (iii) máte právo zjistit, zda jsou informace zpracovávány námi, získat informace o některých aspektech zpracování a získat kopii zpracovávaných informací;< / li>
  4. (iv) máte právo ověřit správnost vašich informací a požádat o aktualizaci nebo opravu;< / li>
  5. (v) Máte právo za určitých okolností omezit zpracování vašich informací a v takovém případě nebudeme zpracovávat vaše informace pro jiné účely než pro jeho uložení;< / li>
  6. (vi) máte právo za určitých okolností požadovat od nás odstranění vašich osobních údajů;< / li>
  7. (vii) máte právo na získání vašich informací ve strukturovaném, široce používaném a strojově čitelném formátu a pokud je to technicky možné, na bezproblémový přenos do jiného kontrolora. Toto ustanovení platí za předpokladu, že vaše informace jsou zpracovávány automatickými prostředky a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, jejíž součástí jste, nebo na předsednických závazcích k němu.
 • < li>

  právo na námitku proti zpracování < / h2 >
  Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu úředních pravomocí, které nám byly poskytnuty, nebo v zájmu oprávněných zájmů, které stíháme, můžete proti takovému zpracování vznést námitku tím, že uvedete důvod, který souvisí s vaší konkrétní situací, abyste odůvodnili námitku. Měli byste si být vědomi toho, že pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli bez vysvětlení vznést námitky proti tomuto zpracování. Chcete-li zjistit, zda zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete se obrátit na příslušné části tohoto dokumentu.
 • < h2>jak implementovat tato práva< / h2>
  Jakékoli požadavky na používání uživatelských práv mohou být předány majiteli prostřednictvím kontaktních informací uvedených v tomto dokumentu. Tyto požadavky mohou být provedeny zdarma a budou řešeny majitelem co nejdříve a vždy po dobu jednoho měsíce.
 • < h2>soukromí dětí< / h2>
  Záměrně nesbíráme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud vám ještě není 13 let, neposílejte žádné osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb. Vyzýváme rodiče a zákonné zástupce, aby sledovali používání internetu svých dětí a podporovali dodržování těchto Zásad, dávat pokyny svým dětem nikdy poskytovat osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že dítě mladší 13 let nám poskytlo osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, kontaktujte nás. Měli byste také být nejméně 16 let, abyste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů ve vaší zemi (v některých zemích můžeme umožnit vašim rodičům nebo opatrovníkům, aby to udělali ve vašem zastoupení).
 • < li>

  informační bulletiny< / h2>
  Nabízíme elektronické informační bulletiny, ke kterým se můžete kdykoli dobrovolně přihlásit. Můžete se rozhodnout, že obdržíte naše informační e-maily nebo propagační e-maily podle pokynů pro odmítnutí předplatného obsažených v těchto e-mailech nebo nás kontaktujte.
 • Cookie


  Webová stránka používá soubory cookie k personalizaci vaší online práce. Cookie je textový soubor, který je umístěn na pevném disku webovým serverem. Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů nebo k odeslání virů do počítače. Soubory cookie jsou vám přiřazeny jedinečným způsobem a mohou být přečteny pouze webovým serverem v doméně, která vám cookie poslala. Můžeme použít soubory cookie ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické účely pro provoz našich webových stránek a služeb. Máte možnost Přijmout nebo odmítnout soubory cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete změnit nastavení prohlížeče, abyste odmítli soubory cookie, pokud chcete. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie a jak je spravovat, navštivte internetcookies.org Kromě použití souborů cookie a souvisejících technologií, jak je popsáno výše, můžeme také umožnit určitým společnostem třetích stran, aby nám pomohly přizpůsobit reklamy, což podle našeho názoru může být pro uživatele zajímavé, stejně jako shromažďovat a používat další údaje o aktivitách uživatelů na webových stránkách. Tyto společnosti mohou umístit reklamy, které mohou také hostit soubory cookie a jinak sledovat chování uživatelů.
 • < li>

  nesledujte signály < / h2>
  Některé prohlížeče mají funkci "Nesledovat", která signalizuje webové stránky, které navštívíte, že nechcete, aby vaše online aktivita byla sledována. Sledování není stejné jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webovou stránkou. Pro tyto účely sledování znamená shromažďování informací, které umožňují identifikaci od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují webové stránky nebo online službu, když se v průběhu času pohybují po různých webových stránkách. Způsob, jakým prohlížeče vysílají signál "nesledují", ještě není jednotný. Výsledkem je, že tato webová stránka ještě není nastavena tak, aby interpretovala nebo reagovala na signály "nesledovala", které váš prohlížeč vysílá. Nicméně, jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách, omezujeme používání a shromažďování vašich osobních informací.
 • < h2>reklama < / h2>
  Můžeme zobrazovat online reklamy a můžeme sdílet agregované a neidentifikující informace o našich zákaznících, které shromažďujeme v procesu registrace nebo prostřednictvím on-line průzkumů a propagačních akcí s určitými inzerenty. Neposkytujeme inzerentům osobní informace o jednotlivých zákaznících. V některých případech můžeme tyto agregované a neidentifikující informace použít k poskytování přizpůsobené reklamy cílovému publiku.
 • < h2>odkazy na jiné weby< / h2 >
  Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které nám nepatří a nejsou kontrolovány. Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek nebo třetích stran. Doporučujeme, abyste věděli, kdy opustíte naše webové stránky, a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který může shromažďovat osobní údaje.
 • < h2>zabezpečení informací< / h2>
  Chráníme informace, které poskytujete na počítačových serverech, v kontrolovaném bezpečném prostředí chráněném před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Zajišťujeme přiměřené administrativní, technické a fyzické bezpečnostní opatření s cílem chránit před neoprávněným přístupem, použití, změny a zveřejnění osobních údajů, které jsou pod jeho kontrolou a skladování. Přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť však nelze zaručit. Takže i když se snažíme chránit vaše osobní údaje, uznáte, že
  1. (i) existují omezení bezpečnosti a soukromí na internetu, která jsou mimo naši kontrolu;< / li> < li>(ii) bezpečnost, integrita a soukromí všech informací a údajů, které sdílíte vy a naše webové stránky, nelze zaručit;< / li>
  2. a (iii) jakékoli takové informace a data mohou být během přenosu třetí stranou i přes veškerou snahu přezkoumány nebo změněny.
 • < h2>porušení < / h2>
  V případě, že budeme vědět, že bezpečnost webových stránek byla ohrožena nebo osobní údaje uživatelů byly zveřejněny nesouvisejícím třetím stranám v důsledku externí činnosti, včetně mimo jiné bezpečnostních útoků nebo podvodů si vyhrazujeme právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, včetně, ale bez omezení, vyšetřování a hlášení, a také oznámení a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. V případě porušení údajů vynaložíme přiměřené úsilí na oznámení dotčených osob, pokud se domníváme, že existuje přiměřené riziko poškození uživatele v důsledku porušení nebo v případě, že oznámení je vyžadováno zákonem. Když to uděláme, zveřejníme oznámení na webových stránkách, zašleme vám e-mail.
 • < h2>právní zveřejnění< / h2>
  Budeme zveřejňovat veškeré informace, které shromažďujeme, používáme nebo obdržíme, pokud je to požadováno nebo povoleno zákonem, například, v souladu s předvoláním nebo podobným soudním procesem a když jsme věrně přesvědčeni, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, Chraňte svou bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, vyšetřujte případy podvodů nebo odpovězte na žádost vlády. V případě přechodu na podnikání, jako je fúze nebo převzetí jiné společnosti nebo prodej všech nebo části jejích aktiv, váš uživatelský účet a osobní údaje budou pravděpodobně mezi převedenými aktivy.
 • < h2>změny a doplňky< / h2>
  Vyhrazujeme si právo měnit tyto zásady týkající se webových stránek nebo služeb kdykoli po zveřejnění aktualizované verze této zásady na webových stránkách. Když to uděláme, změníme Datum aktualizace v dolní části této stránky. Pokračování používání webových stránek po takových změnách znamená váš souhlas s těmito změnami.
 • < li>

  přijetí této zásady < / h2 >
  Potvrzujete, že jste tuto politiku přečetli a souhlasíte se všemi jejími podmínkami. Pomocí webové stránky nebo jejích služeb souhlasíte s dodržováním těchto Zásad. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto Zásad, nemáte právo používat nebo přistupovat k webu a jeho službám.
 • < h2>kontaktujte nás< / h2>
  Pokud máte nějaké dotazy ohledně této politiky, kontaktujte nás.
 • < i>tento dokument byl naposledy aktualizován 28. března 2019< / i>< / li>

MobileApp24