logo

 • Vi er et team av utviklere av mobile applikasjoner for dine behov innen IT-bransjen og gaming teknologi.
 • Vi er lokalisert i Riga (Latvia, Europa), og våre kunder er sentralt i alle deler av verden.
 • Vårt team er kvalifiserte fagfolk med lang erfaring i planlegging, rapportering, feil kontroll, prosjekt-utvikling og gjennomføring i henhold til gjeldende trender og krav til våre kunder.

Adresse: Kr. Valdemara 118-307, Riga, Latvia
Kropp.: +371 22337427
Whatsapp: +371 22337427
Telegram: +371 22337427
E-postadresse: ouroffice@mobileapp24.com
 

Vilkår og Betingelser

  < li>Disse Vilkårene for Bruk ("Vilkårene") gjelder for MOBILEAPP24 nettstedet ("nettstedet") ligger på https://mobileapp24.com/, og regulerer din tilgang til og bruk av Nettstedet, så vel som informasjon, tekst, grafikk eller annet materiale som vises på Nettstedet ("Innhold"). Din tilgang til og bruk av Nettstedet og / eller Innholdet er direkte avhengig av din overholdelse av disse Vilkårene for Bruk. Nettstedet eies av MOBILEAPP24. Ved å bruke Nettstedet, samtykker du i disse vilkårene for bruk, hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke Nettstedet.< / li>
 • Personvern


  MOBILEAPP24 Retningslinjer for Personvern gjelder for bruken av dette nettstedet, og vilkårene bli en del av disse Vilkårene for Bruk via denne linken. For å se våre Retningslinjer for Personvern for informasjon og varsling om innsamling og bruk av din personlige informasjon ved å MOBILEAPP24, klikk her.
 • Lenker til andre nettsteder


  Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder, og noen av disse er operert av MOBILEAPP24 og andre av tredjeparter. Disse koblede nettsteder, er gitt utelukkende for det praktiske for våre besøkende. Vi har ikke nødvendigvis bekreftet all informasjon på disse nettstedene, og er ikke ansvarlig for innholdet på disse eller andre nettsteder, eller for noen produkter eller tjenester som kan tilbys gjennom disse eller noen andre nettsteder. Andre vilkår og betingelser kan gjelde for din bruk av koblede områder. MOBILEAPP24 er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skade eller annet ansvar som oppstår som følge av din bruk av koblede områder.
 • Innhold


  All tekst, grafikk, informasjon, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer og datamaskin kode eller andre materialer som vises på Nettstedet, samt plassering av slikt Innhold, som finnes på Nettstedet, eies, kontrolleres eller lisensiert av MOBILEAPP24 og er beskyttet av handelen lover på klær, opphavsrett, patenter og varemerker, samt diverse andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselover. MOBILEAPP24 respekterer andres immaterielle rettigheter, og forventer at våre brukere gjør det samme. Uautorisert kopiering, endring, distribusjon, offentlig visning eller offentlig fremføring av et åndsverk er et brudd på rettighetene til innehaveren av opphavsretten.
 • nettstedbruk


  Du kan ikke bruke kontakt informasjonen som gis på nettstedet for uautorisert formål, inkludert markedsføring. Du kan ikke bruke noen maskinvare eller programvare som er designet for å skade eller forstyrre riktig drift av nettstedet, eller for å i hemmelighet fange opp til et system, data eller personlig informasjon fra nettstedet. Du samtykker i ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av nettstedet på noen måte. MOBILEAPP24 forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å begrense eller opphøre din tilgang til eller bruk av nettstedet til enhver tid uten forutgående varsel. Opphevelse av din tilgang eller bruk som ikke vil frafalle eller påvirke andre rettigheter eller rettsmidler som kan være tilgjengelig ved lov eller i egenkapital.
 • Ansvarsfraskrivelse < /h2>
  MOBILEAPP24 LOVER IKKE AT NETTSTEDET ELLER NOE INNHOLD, TJENESTE ELLER FUNKSJON ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE FEILFRI ELLER UFORSTYRRET, ELLER AT FEIL VIL BLI RETTET, ELLER AT BRUK AV NETTSTEDET GIR KONKRETE RESULTATER. NETTSTEDET OG DETS INNHOLD ER GITT PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS. ALLE OPPLYSNINGENE PÅ NETTSTEDET KAN ENDRES UTEN FORUTGÅENDE VARSEL. MOBILEAPP24 FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTIER OM NØYAKTIGHETEN, INSUFFISIENS, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. MOBILEAPP24 FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR HANDLINGER, UNNLATELSER OG GJENNOMFØRING AV EVENTUELLE TREDJEPARTER SOM ER RELATERT TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET OG / ELLER ALLE MOBILEAPP24 TJENESTER ELLER I FORHOLD TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET. DU ER SELV ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG ALLE RELATERTE OMRÅDER. DITT ENESTE RETTSMIDDEL MOT MOBILEAPP24 MISNØYE MED NETTSTEDET ELLER NOE AV INNHOLDET, ER Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET ELLER NOE SLIKT INNHOLD. DENNE BEGRENSNINGEN AV BISTAND ER EN DEL AV EN TRANSAKSJON MELLOM PARTENE.< / li>
 • Varemerker og Opphavsrettigheter


  Varemerker, logoer, tjenestemerker, eller bilder i reklame, pedagogiske, eller referanse materialer som vises på dette nettstedet ("Varemerkene") er varemerker eller registrerte varemerker for MOBILEAPP24 eller andre tredjeparter. Alle disse varemerker tilhører sine respektive eiere. MOBILEAPP24 forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i forhold til nettstedet og dets innhold. Dette nettstedet og dets innhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, design, grafikk, grensesnitt, og kode, samt deres utvalg og plassering, er beskyttet av lover om opphavsrett i Usa og andre land som en samling.
 • Begrensning av ansvar


  Unntatt det som er forbudt ved lov, MOBILEAPP24 vil under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor deg for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige skader, tilfeldige skader eller straffeskader, inkludert tapt fortjeneste, selv om MOBILEAPP24 har blitt informert om muligheten for slike skader.
 • < h2> Kompensasjon

 • Du er klar over og samtykker i å holde MOBILEAPP24 og dets tilknyttede selskaper og deres ansatte, leverandører, agenter, lisensgivere, leverandører, underentreprenører og leverandører mot ethvert tap, ansvar, krav eller kostnader, tap og kostnader som oppstår som følge av eller som oppstår som følge av din bruk av Nettstedet og eventuelle brudd på disse Vilkårene for Bruk.
 • lovvalg og Tvisteløsning


  Du samtykker i at alle saker som er relatert til din tilgang til eller bruk av Nettstedet, inkludert alle tvister, vil være underlagt lovene i Staten California, usa, uten hensyn til konflikt med lover og bestemmelser.
  I tilfelle at noe av Innholdet på dette Nettstedet eller din bruk av Nettsiden er i strid med lovene for stedet der du befinner deg når du bruker nettstedet er ikke ment for dere, og vi ber deg om å ikke bruke nettstedet. Du er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og overholde lovene i din jurisdiksjon.
 • < h2> Endringer i disse Vilkårene for Bruk
  MOBILEAPP24 forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene for Bruk når som helst. Du er pålagt å regelmessig kontrollere disse vilkårene for endringer med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter kunngjøring av endringer, betyr at du aksepterer og godtar endringene.
 • Oppsigelse


  Hvis du bryter noen av disse Vilkårene for Bruk, din tillatelse til å bruke Nettstedet, Innhold og Tjenester som vil automatisk opphøre. MOBILEAPP24 forbeholder seg retten til å tilbakekalle din tilgang til og bruk av Nettstedet, Innholdet og Tjenestene til enhver tid, med eller uten grunn.
 • helt enig


  Disse Vilkårene for Bruk utgjør hele avtalen mellom MOBILEAPP24 og deg med hensyn til Nettstedet, Innhold og Tjenester, og disse Vilkårene for Bruk erstatter alle tidligere avtaler mellom MOBILEAPP24 og deg med hensyn til Nettstedet, Innhold og Tjenester.
 • kontaktinformasjon


  Hvis du har noen spørsmål angående disse vilkårene for bruk, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.< / li>
 • terms.conditions@mobileapp24.com

MobileApp24